การพัฒนาสูตรอาหารชักนำการสร้างระบบต้นพืชแข็งแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายปลูกของกล้าอ้อยปลอดโรค
การพัฒนาสูตรอาหารชักนำการสร้างระบบต้นพืชแข็งแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายปลูกของกล้าอ้อยปลอดโรค
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาสูตรอาหารชักนำการสร้างระบบต้นพืชแข็งแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายปลูกของกล้าอ้อยปลอดโรค
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รงรอง หอมหวล
ผู้แต่งร่วม :
-

รงรอง หอมหวล,รงรอง หอมหวล..[และคนอื่นๆ]. 2550. การพัฒนาสูตรอาหารชักนำการสร้างระบบต้นพืชแข็งแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายปลูกของกล้าอ้อยปลอดโรค. นครปฐม:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน;

รงรอง หอมหวล,รงรอง หอมหวล..[และคนอื่นๆ]. (2550) การพัฒนาสูตรอาหารชักนำการสร้างระบบต้นพืชแข็งแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายปลูกของกล้าอ้อยปลอดโรค. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม.

รงรอง หอมหวล,รงรอง หอมหวล..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนาสูตรอาหารชักนำการสร้างระบบต้นพืชแข็งแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายปลูกของกล้าอ้อยปลอดโรค. นครปฐม:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2550. Print.

รงรอง หอมหวล,รงรอง หอมหวล..[และคนอื่นๆ]. (2550) การพัฒนาสูตรอาหารชักนำการสร้างระบบต้นพืชแข็งแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายปลูกของกล้าอ้อยปลอดโรค. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0