การศึกษาผลกระทบของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ต่อสุขภาพของผู้อาศัยในบ้านริมถนนในเขตเมือง
การศึกษาผลกระทบของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ต่อสุขภาพของผู้อาศัยในบ้านริมถนนในเขตเมือง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาผลกระทบของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ต่อสุขภาพของผู้อาศัยในบ้านริมถนนในเขตเมือง
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปาจรีย์ ทองสนิท
ผู้แต่งร่วม :
บุญผล มีไชโย, อภิญญา ปริญญา

ปาจรีย์ ทองสนิท and others. 2551. การศึกษาผลกระทบของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ต่อสุขภาพของผู้อาศัยในบ้านริมถนนในเขตเมือง. พิษณุโลก:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร;

ปาจรีย์ ทองสนิท and others. (2551) การศึกษาผลกระทบของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ต่อสุขภาพของผู้อาศัยในบ้านริมถนนในเขตเมือง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

ปาจรีย์ ทองสนิท and others. การศึกษาผลกระทบของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ต่อสุขภาพของผู้อาศัยในบ้านริมถนนในเขตเมือง. พิษณุโลก:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551. Print.

ปาจรีย์ ทองสนิท and others. (2551) การศึกษาผลกระทบของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ต่อสุขภาพของผู้อาศัยในบ้านริมถนนในเขตเมือง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0