โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อเรื่อง :
โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
คงศักดิ์ ศรีแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
-

คงศักดิ์ ศรีแก้ว. 2551. โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม;

คงศักดิ์ ศรีแก้ว. (2551) โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม:กรุงเทพฯ.

คงศักดิ์ ศรีแก้ว. โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2551. Print.

คงศักดิ์ ศรีแก้ว. (2551) โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0