อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้บาดเจ็บ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้บาดเจ็บ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ชื่อเรื่อง :
อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้บาดเจ็บ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สายสมร ภัทรจิตรานนท์
ผู้แต่งร่วม :
อัจฉรา สุคนธสรรพ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สายสมร ภัทรจิตรานนท์. 2551. อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้บาดเจ็บ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

สายสมร ภัทรจิตรานนท์. (2551) อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้บาดเจ็บ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

สายสมร ภัทรจิตรานนท์. อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้บาดเจ็บ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.

สายสมร ภัทรจิตรานนท์. (2551) อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้บาดเจ็บ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 114
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 36
วิชาการ :
 80
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0