กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ชื่อเรื่อง :
กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
บำเพ็ญ เมืองมูล
ผู้แต่งร่วม :
อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ, วราภา คุณาพร, ปรารถนา ยศสุข
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

บำเพ็ญ เมืองมูล. 2551. กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

บำเพ็ญ เมืองมูล. (2551) กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

บำเพ็ญ เมืองมูล. กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.

บำเพ็ญ เมืองมูล. (2551) กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 109
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 41
วิชาการ :
 41
สังคม/ชุมชน :
 29
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0