ผลของ 1,7 ไดฟีนิล -4,6 เฮปตาไดอีน-3-ออล จากเหง้าว่านชักมดลูก ต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว
ผลของ 1,7 ไดฟีนิล -4,6 เฮปตาไดอีน-3-ออล จากเหง้าว่านชักมดลูก ต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว
ชื่อเรื่อง :
ผลของ 1,7 ไดฟีนิล -4,6 เฮปตาไดอีน-3-ออล จากเหง้าว่านชักมดลูก ต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พจณีย์ พ่วงไพโรจน์
ผู้แต่งร่วม :
-

พจณีย์ พ่วงไพโรจน์. 2549. ผลของ 1,7 ไดฟีนิล -4,6 เฮปตาไดอีน-3-ออล จากเหง้าว่านชักมดลูก ต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว. สาขาวิชาเภสัชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พจณีย์ พ่วงไพโรจน์. (2549) ผลของ 1,7 ไดฟีนิล -4,6 เฮปตาไดอีน-3-ออล จากเหง้าว่านชักมดลูก ต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

พจณีย์ พ่วงไพโรจน์. ผลของ 1,7 ไดฟีนิล -4,6 เฮปตาไดอีน-3-ออล จากเหง้าว่านชักมดลูก ต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

พจณีย์ พ่วงไพโรจน์. (2549) ผลของ 1,7 ไดฟีนิล -4,6 เฮปตาไดอีน-3-ออล จากเหง้าว่านชักมดลูก ต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0