ปัจจัยที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของแพทย์ไทย
ปัจจัยที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของแพทย์ไทย
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของแพทย์ไทย
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
ผู้แต่งร่วม :
พรชัย สิทธิศรัณย์กุล, ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล and others. 2547. ปัจจัยที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของแพทย์ไทย. กรุงเทพฯ:ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;

สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล and others. (2547) ปัจจัยที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของแพทย์ไทย. ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:กรุงเทพฯ.

สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล and others. ปัจจัยที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของแพทย์ไทย. กรุงเทพฯ:ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547. Print.

สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล and others. (2547) ปัจจัยที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของแพทย์ไทย. ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0