การเลี้ยงสาหร่ายผมนาง Gracilaria edulis [Gmelin] Silva, G. fisheri Xia et Abbott และสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthrophora spicifera [Vahl] Borgesen ในบ่อดิน
การเลี้ยงสาหร่ายผมนาง Gracilaria edulis [Gmelin] Silva, G. fisheri Xia et Abbott และสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthrophora spicifera [Vahl] Borgesen ในบ่อดิน
ชื่อเรื่อง :
การเลี้ยงสาหร่ายผมนาง Gracilaria edulis [Gmelin] Silva, G. fisheri Xia et Abbott และสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthrophora spicifera [Vahl] Borgesen ในบ่อดิน
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ลือชัย ดรุณชู
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ลือชัย ดรุณชู. 2551. การเลี้ยงสาหร่ายผมนาง Gracilaria edulis [Gmelin] Silva, G. fisheri Xia et Abbott และสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthrophora spicifera [Vahl] Borgesen ในบ่อดิน. จันทบุรี:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี;

ลือชัย ดรุณชู. (2551) การเลี้ยงสาหร่ายผมนาง Gracilaria edulis [Gmelin] Silva, G. fisheri Xia et Abbott และสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthrophora spicifera [Vahl] Borgesen ในบ่อดิน. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี:จันทบุรี.

ลือชัย ดรุณชู. การเลี้ยงสาหร่ายผมนาง Gracilaria edulis [Gmelin] Silva, G. fisheri Xia et Abbott และสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthrophora spicifera [Vahl] Borgesen ในบ่อดิน. จันทบุรี:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี, 2551. Print.

ลือชัย ดรุณชู. (2551) การเลี้ยงสาหร่ายผมนาง Gracilaria edulis [Gmelin] Silva, G. fisheri Xia et Abbott และสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthrophora spicifera [Vahl] Borgesen ในบ่อดิน. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี:จันทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 8
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0