การออกแบบและสร้างระบบทำความเย็นแบบดูดซึม ที่ใช้ไอเสียจากเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
การออกแบบและสร้างระบบทำความเย็นแบบดูดซึม ที่ใช้ไอเสียจากเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบและสร้างระบบทำความเย็นแบบดูดซึม ที่ใช้ไอเสียจากเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นัฐพร ไชยญาติ
ผู้แต่งร่วม :
ชัชวาลย์ ชัยชนะ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นัฐพร ไชยญาติ. 2551. การออกแบบและสร้างระบบทำความเย็นแบบดูดซึม ที่ใช้ไอเสียจากเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

นัฐพร ไชยญาติ. (2551) การออกแบบและสร้างระบบทำความเย็นแบบดูดซึม ที่ใช้ไอเสียจากเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

นัฐพร ไชยญาติ. การออกแบบและสร้างระบบทำความเย็นแบบดูดซึม ที่ใช้ไอเสียจากเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.

นัฐพร ไชยญาติ. (2551) การออกแบบและสร้างระบบทำความเย็นแบบดูดซึม ที่ใช้ไอเสียจากเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 88
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 12
สังคม/ชุมชน :
 76
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0