บทบาทของสมาธิในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายรูปนาม
บทบาทของสมาธิในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายรูปนาม
ชื่อเรื่อง :
บทบาทของสมาธิในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายรูปนาม
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พระมหาปฐมวิทย์ กิตฺติปาโล [แซกรัมย์]
ผู้แต่งร่วม :
-

พระมหาปฐมวิทย์ กิตฺติปาโล [แซกรัมย์]. 2549. บทบาทของสมาธิในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายรูปนาม. สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พระมหาปฐมวิทย์ กิตฺติปาโล [แซกรัมย์]. (2549) บทบาทของสมาธิในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายรูปนาม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

พระมหาปฐมวิทย์ กิตฺติปาโล [แซกรัมย์]. บทบาทของสมาธิในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายรูปนาม. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

พระมหาปฐมวิทย์ กิตฺติปาโล [แซกรัมย์]. (2549) บทบาทของสมาธิในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายรูปนาม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 6
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
บทบาทของสมาธิในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายรูปนาม
พระมหาปฐมวิทย์ กิตฺติปาโล [แซกรัมย์]