นโยบายชมรมสร้างสุขภาพ : สถานการณ์และแนวโน้มการปฏิบัติการของชมรมสร้างสุขภาพ
นโยบายชมรมสร้างสุขภาพ : สถานการณ์และแนวโน้มการปฏิบัติการของชมรมสร้างสุขภาพ
ชื่อเรื่อง :
นโยบายชมรมสร้างสุขภาพ : สถานการณ์และแนวโน้มการปฏิบัติการของชมรมสร้างสุขภาพ
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประสิทธิ์ ลีระพันธ์
ผู้แต่งร่วม :
บุษบา สงวนประสิทธิ์, เพ็ญประภา ศิวิโรจน์

ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ and others. 2551. นโยบายชมรมสร้างสุขภาพ : สถานการณ์และแนวโน้มการปฏิบัติการของชมรมสร้างสุขภาพ. กรุงเทพฯ:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล;

ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ and others. (2551) นโยบายชมรมสร้างสุขภาพ : สถานการณ์และแนวโน้มการปฏิบัติการของชมรมสร้างสุขภาพ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ and others. นโยบายชมรมสร้างสุขภาพ : สถานการณ์และแนวโน้มการปฏิบัติการของชมรมสร้างสุขภาพ. กรุงเทพฯ:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551. Print.

ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ and others. (2551) นโยบายชมรมสร้างสุขภาพ : สถานการณ์และแนวโน้มการปฏิบัติการของชมรมสร้างสุขภาพ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.