การสำรวจปริมาณฝุ่นในอากาศ ภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
การสำรวจปริมาณฝุ่นในอากาศ ภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
ชื่อเรื่อง :
การสำรวจปริมาณฝุ่นในอากาศ ภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์
ผู้แต่งร่วม :
เพชร เพ็งชัย

ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์,เพชร เพ็งชัย. 2550. การสำรวจปริมาณฝุ่นในอากาศ ภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน. เชียงใหม่:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์,เพชร เพ็งชัย. (2550) การสำรวจปริมาณฝุ่นในอากาศ ภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์,เพชร เพ็งชัย. การสำรวจปริมาณฝุ่นในอากาศ ภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน. เชียงใหม่:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.

ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์,เพชร เพ็งชัย. (2550) การสำรวจปริมาณฝุ่นในอากาศ ภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0