ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มีต่อประชาชนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มีต่อประชาชนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มีต่อประชาชนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นิพนธ์ วุฒิชัย
ผู้แต่งร่วม :
-

นิพนธ์ วุฒิชัย,นิพนธ์ วุฒิชัย..[และคนอื่นๆ]. 2550. ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มีต่อประชาชนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด. จันทบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี;

นิพนธ์ วุฒิชัย,นิพนธ์ วุฒิชัย..[และคนอื่นๆ]. (2550) ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มีต่อประชาชนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี:จันทบุรี.

นิพนธ์ วุฒิชัย,นิพนธ์ วุฒิชัย..[และคนอื่นๆ]. ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มีต่อประชาชนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด. จันทบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2550. Print.

นิพนธ์ วุฒิชัย,นิพนธ์ วุฒิชัย..[และคนอื่นๆ]. (2550) ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มีต่อประชาชนบนพื้นที่เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี:จันทบุรี.