การทำการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน : การผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ ในประเทศไทย
การทำการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน : การผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ ในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การทำการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน : การผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ ในประเทศไทย
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นิวัฒน์ มาศวรรณา
ผู้แต่งร่วม :
กมล เลิศรัตน์

นิวัฒน์ มาศวรรณา,กมล เลิศรัตน์. 2550. การทำการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน : การผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ ในประเทศไทย. ขอนแก่น:ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

นิวัฒน์ มาศวรรณา,กมล เลิศรัตน์. (2550) การทำการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน : การผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ ในประเทศไทย. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

นิวัฒน์ มาศวรรณา,กมล เลิศรัตน์. การทำการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน : การผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ ในประเทศไทย. ขอนแก่น:ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Print.

นิวัฒน์ มาศวรรณา,กมล เลิศรัตน์. (2550) การทำการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน : การผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ ในประเทศไทย. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 136
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 30
วิชาการ :
 93
สังคม/ชุมชน :
 14
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0