อิทธิพลของเมทริกซ์นอกเซลล์ไฟโบรเนกตินต่อการเจริญเติบโตของเซลไลน์ที่เตรียมจากมะเร็งสแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา
อิทธิพลของเมทริกซ์นอกเซลล์ไฟโบรเนกตินต่อการเจริญเติบโตของเซลไลน์ที่เตรียมจากมะเร็งสแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลของเมทริกซ์นอกเซลล์ไฟโบรเนกตินต่อการเจริญเติบโตของเซลไลน์ที่เตรียมจากมะเร็งสแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ
ผู้แต่งร่วม :
ประสิทธิ์ ภวสันต์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ. 2551. อิทธิพลของเมทริกซ์นอกเซลล์ไฟโบรเนกตินต่อการเจริญเติบโตของเซลไลน์ที่เตรียมจากมะเร็งสแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ. (2551) อิทธิพลของเมทริกซ์นอกเซลล์ไฟโบรเนกตินต่อการเจริญเติบโตของเซลไลน์ที่เตรียมจากมะเร็งสแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ. อิทธิพลของเมทริกซ์นอกเซลล์ไฟโบรเนกตินต่อการเจริญเติบโตของเซลไลน์ที่เตรียมจากมะเร็งสแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.

ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ. (2551) อิทธิพลของเมทริกซ์นอกเซลล์ไฟโบรเนกตินต่อการเจริญเติบโตของเซลไลน์ที่เตรียมจากมะเร็งสแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0