ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล การมองโลกในแง่ดี และการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล การมองโลกในแง่ดี และการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล การมองโลกในแง่ดี และการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทรงเกียรติ ล้นหลาม
ผู้แต่งร่วม :
-

ทรงเกียรติ ล้นหลาม. 2550. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล การมองโลกในแง่ดี และการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย. สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ทรงเกียรติ ล้นหลาม. (2550) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล การมองโลกในแง่ดี และการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ทรงเกียรติ ล้นหลาม. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล การมองโลกในแง่ดี และการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

ทรงเกียรติ ล้นหลาม. (2550) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล การมองโลกในแง่ดี และการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.