การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของการฟอกเลือดแบบออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่น โดยการให้สารน้ำทดแทนแบบเติมกึ่งกลางระหว่างตัวกรองและหลังตัวกรอง
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของการฟอกเลือดแบบออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่น โดยการให้สารน้ำทดแทนแบบเติมกึ่งกลางระหว่างตัวกรองและหลังตัวกรอง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของการฟอกเลือดแบบออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่น โดยการให้สารน้ำทดแทนแบบเติมกึ่งกลางระหว่างตัวกรองและหลังตัวกรอง
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์. 2550. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของการฟอกเลือดแบบออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่น โดยการให้สารน้ำทดแทนแบบเติมกึ่งกลางระหว่างตัวกรองและหลังตัวกรอง. สาขาวิชาอายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์. (2550) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของการฟอกเลือดแบบออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่น โดยการให้สารน้ำทดแทนแบบเติมกึ่งกลางระหว่างตัวกรองและหลังตัวกรอง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของการฟอกเลือดแบบออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่น โดยการให้สารน้ำทดแทนแบบเติมกึ่งกลางระหว่างตัวกรองและหลังตัวกรอง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์. (2550) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของการฟอกเลือดแบบออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่น โดยการให้สารน้ำทดแทนแบบเติมกึ่งกลางระหว่างตัวกรองและหลังตัวกรอง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0