แนวโน้มทางการตลาดของเทปบันทึกภาพขนาดครึ่งนิ้วในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวโน้มทางการตลาดของเทปบันทึกภาพขนาดครึ่งนิ้วในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
แนวโน้มทางการตลาดของเทปบันทึกภาพขนาดครึ่งนิ้วในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี :
2529
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิทอง ตัณฑกุลนินาท
ผู้แต่งร่วม :
-

วิทอง ตัณฑกุลนินาท. 2529. แนวโน้มทางการตลาดของเทปบันทึกภาพขนาดครึ่งนิ้วในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วิทอง ตัณฑกุลนินาท. (2529) แนวโน้มทางการตลาดของเทปบันทึกภาพขนาดครึ่งนิ้วในเขตกรุงเทพมหานคร (รายงานผลงานวิจัย). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

วิทอง ตัณฑกุลนินาท. แนวโน้มทางการตลาดของเทปบันทึกภาพขนาดครึ่งนิ้วในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.

วิทอง ตัณฑกุลนินาท. (2529) แนวโน้มทางการตลาดของเทปบันทึกภาพขนาดครึ่งนิ้วในเขตกรุงเทพมหานคร (รายงานผลงานวิจัย). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0