ผลของโอโซนต่ออายุการเก็บรักษาผลลำไยสดพันธุ์ดอ
ผลของโอโซนต่ออายุการเก็บรักษาผลลำไยสดพันธุ์ดอ
ชื่อเรื่อง :
ผลของโอโซนต่ออายุการเก็บรักษาผลลำไยสดพันธุ์ดอ
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มานพ หาญเทวี
ผู้แต่งร่วม :
ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มานพ หาญเทวี. 2551. ผลของโอโซนต่ออายุการเก็บรักษาผลลำไยสดพันธุ์ดอ. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

มานพ หาญเทวี. (2551) ผลของโอโซนต่ออายุการเก็บรักษาผลลำไยสดพันธุ์ดอ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

มานพ หาญเทวี. ผลของโอโซนต่ออายุการเก็บรักษาผลลำไยสดพันธุ์ดอ. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.

มานพ หาญเทวี. (2551) ผลของโอโซนต่ออายุการเก็บรักษาผลลำไยสดพันธุ์ดอ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0