การผลิตอนุภาคนาโนของพอลิ [แอล-แลคไทด์] บรรจุวิตามินเอปาล์มิเตท โดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต
การผลิตอนุภาคนาโนของพอลิ [แอล-แลคไทด์] บรรจุวิตามินเอปาล์มิเตท โดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต
ชื่อเรื่อง :
การผลิตอนุภาคนาโนของพอลิ [แอล-แลคไทด์] บรรจุวิตามินเอปาล์มิเตท โดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อำพร เสน่ห์
ผู้แต่งร่วม :
-

อำพร เสน่ห์. 2551. การผลิตอนุภาคนาโนของพอลิ [แอล-แลคไทด์] บรรจุวิตามินเอปาล์มิเตท โดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต. กรุงเทพฯ:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

อำพร เสน่ห์. (2551) การผลิตอนุภาคนาโนของพอลิ [แอล-แลคไทด์] บรรจุวิตามินเอปาล์มิเตท โดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

อำพร เสน่ห์. การผลิตอนุภาคนาโนของพอลิ [แอล-แลคไทด์] บรรจุวิตามินเอปาล์มิเตท โดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต. กรุงเทพฯ:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.

อำพร เสน่ห์. (2551) การผลิตอนุภาคนาโนของพอลิ [แอล-แลคไทด์] บรรจุวิตามินเอปาล์มิเตท โดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0