ผลของการลดอุณหภูมิโดยวิธีผ่านอากศเย็น ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72
ผลของการลดอุณหภูมิโดยวิธีผ่านอากศเย็น ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72
ชื่อเรื่อง :
ผลของการลดอุณหภูมิโดยวิธีผ่านอากศเย็น ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กิตติศักดิ์ เรือนมา
ผู้แต่งร่วม :
ดนัย บุณยเกียรติ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กิตติศักดิ์ เรือนมา. 2551. ผลของการลดอุณหภูมิโดยวิธีผ่านอากศเย็น ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

กิตติศักดิ์ เรือนมา. (2551) ผลของการลดอุณหภูมิโดยวิธีผ่านอากศเย็น ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72 . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

กิตติศักดิ์ เรือนมา. ผลของการลดอุณหภูมิโดยวิธีผ่านอากศเย็น ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.

กิตติศักดิ์ เรือนมา. (2551) ผลของการลดอุณหภูมิโดยวิธีผ่านอากศเย็น ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72 . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0