ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
ชื่อเรื่อง :
ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ประภาพร หอมจันทร์จีรัง
ผู้แต่งร่วม :
อิศราวัลย์ บุญศิริ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ประภาพร หอมจันทร์จีรัง. 2551. ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ประภาพร หอมจันทร์จีรัง. (2551) ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ประภาพร หอมจันทร์จีรัง. ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

ประภาพร หอมจันทร์จีรัง. (2551) ผลของสารเชื่อมยึดต่อค่าความแข็งแรง ดัดขวางของเรซิอะคริลิกเสริมเส้นใยแก้ว . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.