การพัฒนาคุณภาพลำไยเพื่อเพิ่มราคาโดยการปลิดผล และห่อช่อผล
การพัฒนาคุณภาพลำไยเพื่อเพิ่มราคาโดยการปลิดผล และห่อช่อผล
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาคุณภาพลำไยเพื่อเพิ่มราคาโดยการปลิดผล และห่อช่อผล
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นพดล จรัสสัมฤทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
ธีรนุช เจริญกิจ, สุจิตรา รตนมะโน

นพดล จรัสสัมฤทธิ์ and others. 2550. การพัฒนาคุณภาพลำไยเพื่อเพิ่มราคาโดยการปลิดผล และห่อช่อผล. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

นพดล จรัสสัมฤทธิ์ and others. (2550) การพัฒนาคุณภาพลำไยเพื่อเพิ่มราคาโดยการปลิดผล และห่อช่อผล. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

นพดล จรัสสัมฤทธิ์ and others. การพัฒนาคุณภาพลำไยเพื่อเพิ่มราคาโดยการปลิดผล และห่อช่อผล. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print.

นพดล จรัสสัมฤทธิ์ and others. (2550) การพัฒนาคุณภาพลำไยเพื่อเพิ่มราคาโดยการปลิดผล และห่อช่อผล. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0