การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ [SO2] ตกค้างในผลลำไยสดโดยการล้าง
การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ [SO2] ตกค้างในผลลำไยสดโดยการล้าง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ [SO2] ตกค้างในผลลำไยสดโดยการล้าง
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธีรนุช เจริญกิจ
ผู้แต่งร่วม :
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล, เสกสันต์ อุสสหตานนท์

ธีรนุช เจริญกิจ and others. 2550. การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ [SO2] ตกค้างในผลลำไยสดโดยการล้าง. เชียงใหม่:ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

ธีรนุช เจริญกิจ and others. (2550) การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ [SO2] ตกค้างในผลลำไยสดโดยการล้าง. ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

ธีรนุช เจริญกิจ and others. การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ [SO2] ตกค้างในผลลำไยสดโดยการล้าง. เชียงใหม่:ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print.

ธีรนุช เจริญกิจ and others. (2550) การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ [SO2] ตกค้างในผลลำไยสดโดยการล้าง. ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.