การศึกษาประสิทธิภาพการติดสีสังเคราะห์ของผ้าไหม และการบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์
การศึกษาประสิทธิภาพการติดสีสังเคราะห์ของผ้าไหม และการบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาประสิทธิภาพการติดสีสังเคราะห์ของผ้าไหม และการบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กุลลดา เอกบุญชู
ผู้แต่งร่วม :
-

กุลลดา เอกบุญชู. 2550. การศึกษาประสิทธิภาพการติดสีสังเคราะห์ของผ้าไหม และการบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

กุลลดา เอกบุญชู. (2550) การศึกษาประสิทธิภาพการติดสีสังเคราะห์ของผ้าไหม และการบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

กุลลดา เอกบุญชู. การศึกษาประสิทธิภาพการติดสีสังเคราะห์ของผ้าไหม และการบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.

กุลลดา เอกบุญชู. (2550) การศึกษาประสิทธิภาพการติดสีสังเคราะห์ของผ้าไหม และการบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0