ผลกระทบของการพึ่งพาอินเตอร์เน็ตต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ผลกระทบของการพึ่งพาอินเตอร์เน็ตต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของการพึ่งพาอินเตอร์เน็ตต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศัณสนี ชุมนุมมณี
ผู้แต่งร่วม :
ลัดดา จิตตคุตตานนท์

ศัณสนี ชุมนุมมณี,ลัดดา จิตตคุตตานนท์. 2551. ผลกระทบของการพึ่งพาอินเตอร์เน็ตต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. เชียงใหม่:คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

ศัณสนี ชุมนุมมณี,ลัดดา จิตตคุตตานนท์. (2551) ผลกระทบของการพึ่งพาอินเตอร์เน็ตต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

ศัณสนี ชุมนุมมณี,ลัดดา จิตตคุตตานนท์. ผลกระทบของการพึ่งพาอินเตอร์เน็ตต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. เชียงใหม่:คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.

ศัณสนี ชุมนุมมณี,ลัดดา จิตตคุตตานนท์. (2551) ผลกระทบของการพึ่งพาอินเตอร์เน็ตต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.