การตรวจสอบพันธุ์และความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี
การตรวจสอบพันธุ์และความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี
ชื่อเรื่อง :
การตรวจสอบพันธุ์และความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดำเกิง ป้องพาล
ผู้แต่งร่วม :
-

ดำเกิง ป้องพาล,ดำเกิง ป้องพาล..[และคนอื่นๆ]. 2549. การตรวจสอบพันธุ์และความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

ดำเกิง ป้องพาล,ดำเกิง ป้องพาล..[และคนอื่นๆ]. (2549) การตรวจสอบพันธุ์และความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

ดำเกิง ป้องพาล,ดำเกิง ป้องพาล..[และคนอื่นๆ]. การตรวจสอบพันธุ์และความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549. Print.

ดำเกิง ป้องพาล,ดำเกิง ป้องพาล..[และคนอื่นๆ]. (2549) การตรวจสอบพันธุ์และความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.