การดูดซับของโลหะหนักจากน้ำเสียโดยไดอะทอไมต์ที่ปรับปรุงแล้ว
การดูดซับของโลหะหนักจากน้ำเสียโดยไดอะทอไมต์ที่ปรับปรุงแล้ว
ชื่อเรื่อง :
การดูดซับของโลหะหนักจากน้ำเสียโดยไดอะทอไมต์ที่ปรับปรุงแล้ว
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ภูสิต ปุกมณี
ผู้แต่งร่วม :
จิราภรณ์ กิติกุล, ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย

ภูสิต ปุกมณี and others. 2551. การดูดซับของโลหะหนักจากน้ำเสียโดยไดอะทอไมต์ที่ปรับปรุงแล้ว. เชียงใหม่:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

ภูสิต ปุกมณี and others. (2551) การดูดซับของโลหะหนักจากน้ำเสียโดยไดอะทอไมต์ที่ปรับปรุงแล้ว. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

ภูสิต ปุกมณี and others. การดูดซับของโลหะหนักจากน้ำเสียโดยไดอะทอไมต์ที่ปรับปรุงแล้ว. เชียงใหม่:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.

ภูสิต ปุกมณี and others. (2551) การดูดซับของโลหะหนักจากน้ำเสียโดยไดอะทอไมต์ที่ปรับปรุงแล้ว. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0