เปรียบเทียบผลการใช้สารสกัดจากขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคของลำไส้ไก่เนื้อ
เปรียบเทียบผลการใช้สารสกัดจากขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคของลำไส้ไก่เนื้อ
ชื่อเรื่อง :
เปรียบเทียบผลการใช้สารสกัดจากขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคของลำไส้ไก่เนื้อ
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประภากร ธาราฉาย
ผู้แต่งร่วม :
มานิตย์ เทวรักษ์พิทักษ์, สุกิจ ขันธปราบ, สุรชัย สร้อยธนศิริกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ประภากร ธาราฉาย. 2551. เปรียบเทียบผลการใช้สารสกัดจากขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคของลำไส้ไก่เนื้อ. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

ประภากร ธาราฉาย. (2551) เปรียบเทียบผลการใช้สารสกัดจากขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคของลำไส้ไก่เนื้อ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

ประภากร ธาราฉาย. เปรียบเทียบผลการใช้สารสกัดจากขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคของลำไส้ไก่เนื้อ. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.

ประภากร ธาราฉาย. (2551) เปรียบเทียบผลการใช้สารสกัดจากขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคของลำไส้ไก่เนื้อ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 18
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 12
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0