การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก
การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทวีศิลป์ กุลนภาดล
ผู้แต่งร่วม :
ฐิติมาวดี เจริญรัชต์, เพ็ญนภา กุลนภาดล

ทวีศิลป์ กุลนภาดล and others. 2552. การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก. ฉะเชิงเทรา:มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์;

ทวีศิลป์ กุลนภาดล and others. (2552) การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์:ฉะเชิงเทรา.

ทวีศิลป์ กุลนภาดล and others. การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก. ฉะเชิงเทรา:มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2552. Print.

ทวีศิลป์ กุลนภาดล and others. (2552) การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์:ฉะเชิงเทรา.