การศึกษากระบวนการผลิตบายพาสโปรตีนที่เหมาะสม
การศึกษากระบวนการผลิตบายพาสโปรตีนที่เหมาะสม
ชื่อเรื่อง :
การศึกษากระบวนการผลิตบายพาสโปรตีนที่เหมาะสม
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เลอชาติ บุญเอก
ผู้แต่งร่วม :
อุทัย คันโธ, สุกัญญา จัตตุพรพงษ์

เลอชาติ บุญเอก and others. 2552. การศึกษากระบวนการผลิตบายพาสโปรตีนที่เหมาะสม. นครปฐม:ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

เลอชาติ บุญเอก and others. (2552) การศึกษากระบวนการผลิตบายพาสโปรตีนที่เหมาะสม. ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:นครปฐม.

เลอชาติ บุญเอก and others. การศึกษากระบวนการผลิตบายพาสโปรตีนที่เหมาะสม. นครปฐม:ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.

เลอชาติ บุญเอก and others. (2552) การศึกษากระบวนการผลิตบายพาสโปรตีนที่เหมาะสม. ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0