การประเมินผลโครงการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวของธนาคารออมสิน : ศึกษากรณีธนาคารออมสิน สาขาปู่เจ้าสมิงพราย
การประเมินผลโครงการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวของธนาคารออมสิน : ศึกษากรณีธนาคารออมสิน สาขาปู่เจ้าสมิงพราย
ชื่อเรื่อง :
การประเมินผลโครงการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวของธนาคารออมสิน : ศึกษากรณีธนาคารออมสิน สาขาปู่เจ้าสมิงพราย
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อัญชลี โพธิ์มี
ผู้แต่งร่วม :
พัชนีย์ ธระเสนา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อัญชลี โพธิ์มี. 2551. การประเมินผลโครงการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวของธนาคารออมสิน : ศึกษากรณีธนาคารออมสิน สาขาปู่เจ้าสมิงพราย. , มหาวิทยาลัยบูรพา;

อัญชลี โพธิ์มี. (2551) การประเมินผลโครงการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวของธนาคารออมสิน : ศึกษากรณีธนาคารออมสิน สาขาปู่เจ้าสมิงพราย . มหาวิทยาลัยบูรพา/ชลบุรี.

อัญชลี โพธิ์มี. การประเมินผลโครงการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวของธนาคารออมสิน : ศึกษากรณีธนาคารออมสิน สาขาปู่เจ้าสมิงพราย. . ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551.

อัญชลี โพธิ์มี. (2551) การประเมินผลโครงการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวของธนาคารออมสิน : ศึกษากรณีธนาคารออมสิน สาขาปู่เจ้าสมิงพราย . มหาวิทยาลัยบูรพา/ชลบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0