การย่อยได้ของโภชนะในเศษข้าวโพดหวานหมักและการเปลี่ยนแปลง ของผลผลิตที่เกิดจากการหมักในกระเพาะรูเมนของโคนม
การย่อยได้ของโภชนะในเศษข้าวโพดหวานหมักและการเปลี่ยนแปลง ของผลผลิตที่เกิดจากการหมักในกระเพาะรูเมนของโคนม
ชื่อเรื่อง :
การย่อยได้ของโภชนะในเศษข้าวโพดหวานหมักและการเปลี่ยนแปลง ของผลผลิตที่เกิดจากการหมักในกระเพาะรูเมนของโคนม
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มนตรี จำปาดี
ผู้แต่งร่วม :
สมปอง สรวมศิริ, สกล ไข่คำ, สมคิด ดีจริง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มนตรี จำปาดี. 2552. การย่อยได้ของโภชนะในเศษข้าวโพดหวานหมักและการเปลี่ยนแปลง ของผลผลิตที่เกิดจากการหมักในกระเพาะรูเมนของโคนม. , มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

มนตรี จำปาดี. (2552) การย่อยได้ของโภชนะในเศษข้าวโพดหวานหมักและการเปลี่ยนแปลง ของผลผลิตที่เกิดจากการหมักในกระเพาะรูเมนของโคนม . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

มนตรี จำปาดี. การย่อยได้ของโภชนะในเศษข้าวโพดหวานหมักและการเปลี่ยนแปลง ของผลผลิตที่เกิดจากการหมักในกระเพาะรูเมนของโคนม. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552.

มนตรี จำปาดี. (2552) การย่อยได้ของโภชนะในเศษข้าวโพดหวานหมักและการเปลี่ยนแปลง ของผลผลิตที่เกิดจากการหมักในกระเพาะรูเมนของโคนม . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 22
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0