การมีส่วนร่วมของพระภิกษุสงฆ์ ในการจัดการขยะชุมชน เขตเทศบาล เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
การมีส่วนร่วมของพระภิกษุสงฆ์ ในการจัดการขยะชุมชน เขตเทศบาล เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อเรื่อง :
การมีส่วนร่วมของพระภิกษุสงฆ์ ในการจัดการขยะชุมชน เขตเทศบาล เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ไพทูรย์ พรมมารัก
ผู้แต่งร่วม :
-

ไพทูรย์ พรมมารัก. 2550. การมีส่วนร่วมของพระภิกษุสงฆ์ ในการจัดการขยะชุมชน เขตเทศบาล เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ไพทูรย์ พรมมารัก. (2550) การมีส่วนร่วมของพระภิกษุสงฆ์ ในการจัดการขยะชุมชน เขตเทศบาล เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

ไพทูรย์ พรมมารัก. การมีส่วนร่วมของพระภิกษุสงฆ์ ในการจัดการขยะชุมชน เขตเทศบาล เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.

ไพทูรย์ พรมมารัก. (2550) การมีส่วนร่วมของพระภิกษุสงฆ์ ในการจัดการขยะชุมชน เขตเทศบาล เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0