การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีต ที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไปด์ ผสมเถ้าถ่านหินหรือผสมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ เป็นวัสดุประสาน
การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีต ที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไปด์ ผสมเถ้าถ่านหินหรือผสมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ เป็นวัสดุประสาน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีต ที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไปด์ ผสมเถ้าถ่านหินหรือผสมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ เป็นวัสดุประสาน
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธนพล เหล่าสมาธิกุล
ผู้แต่งร่วม :
ชัย จตุรพิทักษ์กุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธนพล เหล่าสมาธิกุล. 2551. การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีต ที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไปด์ ผสมเถ้าถ่านหินหรือผสมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ เป็นวัสดุประสาน. , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

ธนพล เหล่าสมาธิกุล. (2551) การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีต ที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไปด์ ผสมเถ้าถ่านหินหรือผสมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ เป็นวัสดุประสาน . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

ธนพล เหล่าสมาธิกุล. การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีต ที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไปด์ ผสมเถ้าถ่านหินหรือผสมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ เป็นวัสดุประสาน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551.

ธนพล เหล่าสมาธิกุล. (2551) การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีต ที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไปด์ ผสมเถ้าถ่านหินหรือผสมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ เป็นวัสดุประสาน . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.