การตรวจกรองฤทธิ์ฆ่าเซลล์ไลน์มะเร็ง และการชักนำการตายแบบอะพอพโทซิสของพืชไทย 14 ชนิด
การตรวจกรองฤทธิ์ฆ่าเซลล์ไลน์มะเร็ง และการชักนำการตายแบบอะพอพโทซิสของพืชไทย 14 ชนิด
ชื่อเรื่อง :
การตรวจกรองฤทธิ์ฆ่าเซลล์ไลน์มะเร็ง และการชักนำการตายแบบอะพอพโทซิสของพืชไทย 14 ชนิด
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปกป้อง ประยงค์
ผู้แต่งร่วม :
นาถธิดา วีระปรียากูร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปกป้อง ประยงค์. 2551. การตรวจกรองฤทธิ์ฆ่าเซลล์ไลน์มะเร็ง และการชักนำการตายแบบอะพอพโทซิสของพืชไทย 14 ชนิด. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ปกป้อง ประยงค์. (2551) การตรวจกรองฤทธิ์ฆ่าเซลล์ไลน์มะเร็ง และการชักนำการตายแบบอะพอพโทซิสของพืชไทย 14 ชนิด . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

ปกป้อง ประยงค์. การตรวจกรองฤทธิ์ฆ่าเซลล์ไลน์มะเร็ง และการชักนำการตายแบบอะพอพโทซิสของพืชไทย 14 ชนิด. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.

ปกป้อง ประยงค์. (2551) การตรวจกรองฤทธิ์ฆ่าเซลล์ไลน์มะเร็ง และการชักนำการตายแบบอะพอพโทซิสของพืชไทย 14 ชนิด . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.