รูปแบบความต้องการและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านการบริหารทรัพยากรกรมมนุษย์ ในองค์กรประเภทธุรกิจการค้าส่งของวิสาหกิจขนาดย่อม
รูปแบบความต้องการและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านการบริหารทรัพยากรกรมมนุษย์ ในองค์กรประเภทธุรกิจการค้าส่งของวิสาหกิจขนาดย่อม
ชื่อเรื่อง :
รูปแบบความต้องการและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านการบริหารทรัพยากรกรมมนุษย์ ในองค์กรประเภทธุรกิจการค้าส่งของวิสาหกิจขนาดย่อม
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิมพ์พิณ คำเพ็ง
ผู้แต่งร่วม :
-

พิมพ์พิณ คำเพ็ง. 2552. รูปแบบความต้องการและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านการบริหารทรัพยากรกรมมนุษย์ ในองค์กรประเภทธุรกิจการค้าส่งของวิสาหกิจขนาดย่อม. , มหาวิทยาลัยนเรศวร;

พิมพ์พิณ คำเพ็ง. (2552) รูปแบบความต้องการและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านการบริหารทรัพยากรกรมมนุษย์ ในองค์กรประเภทธุรกิจการค้าส่งของวิสาหกิจขนาดย่อม . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

พิมพ์พิณ คำเพ็ง. รูปแบบความต้องการและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านการบริหารทรัพยากรกรมมนุษย์ ในองค์กรประเภทธุรกิจการค้าส่งของวิสาหกิจขนาดย่อม. . พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.

พิมพ์พิณ คำเพ็ง. (2552) รูปแบบความต้องการและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านการบริหารทรัพยากรกรมมนุษย์ ในองค์กรประเภทธุรกิจการค้าส่งของวิสาหกิจขนาดย่อม . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0