สมบัติทางไดอิเล็กตริกของนาโนคอมโพสิต CaCu3Ti4O12-Li0.3Ti0.02Ni0.68O
สมบัติทางไดอิเล็กตริกของนาโนคอมโพสิต CaCu3Ti4O12-Li0.3Ti0.02Ni0.68O
ชื่อเรื่อง :
สมบัติทางไดอิเล็กตริกของนาโนคอมโพสิต CaCu3Ti4O12-Li0.3Ti0.02Ni0.68O
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ประสิทธิ์ ทองใบ
ผู้แต่งร่วม :
-

ประสิทธิ์ ทองใบ. 2549. สมบัติทางไดอิเล็กตริกของนาโนคอมโพสิต CaCu3Ti4O12-Li0.3Ti0.02Ni0.68O. คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ประสิทธิ์ ทองใบ. (2549) สมบัติทางไดอิเล็กตริกของนาโนคอมโพสิต CaCu3Ti4O12-Li0.3Ti0.02Ni0.68O . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

ประสิทธิ์ ทองใบ. สมบัติทางไดอิเล็กตริกของนาโนคอมโพสิต CaCu3Ti4O12-Li0.3Ti0.02Ni0.68O. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.

ประสิทธิ์ ทองใบ. (2549) สมบัติทางไดอิเล็กตริกของนาโนคอมโพสิต CaCu3Ti4O12-Li0.3Ti0.02Ni0.68O . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0