นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาต่อลิเบีย ค.ศ.2003-2006
นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาต่อลิเบีย ค.ศ.2003-2006
ชื่อเรื่อง :
นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาต่อลิเบีย ค.ศ.2003-2006
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิชิตพันธ์ ศาตะจันทร์
ผู้แต่งร่วม :
ไชยวัฒน์ ค้ำชู
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พิชิตพันธ์ ศาตะจันทร์. 2551. นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาต่อลิเบีย ค.ศ.2003-2006. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พิชิตพันธ์ ศาตะจันทร์. (2551) นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาต่อลิเบีย ค.ศ.2003-2006 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

พิชิตพันธ์ ศาตะจันทร์. นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาต่อลิเบีย ค.ศ.2003-2006. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

พิชิตพันธ์ ศาตะจันทร์. (2551) นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาต่อลิเบีย ค.ศ.2003-2006 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0