กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด [มหาชน]
กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด [มหาชน]
ชื่อเรื่อง :
กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด [มหาชน]
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พัธรา นักรำ
ผู้แต่งร่วม :
-

พัธรา นักรำ. 2550. กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด [มหาชน]. คณะนิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พัธรา นักรำ. (2550) กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด [มหาชน] . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

พัธรา นักรำ. กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด [มหาชน]. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

พัธรา นักรำ. (2550) กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด [มหาชน] . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0