คุณภาพของเกสรบัวหลวง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
คุณภาพของเกสรบัวหลวง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
ชื่อเรื่อง :
คุณภาพของเกสรบัวหลวง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิธิดา พลโคตร
ผู้แต่งร่วม :
ฉันทนา อารมย์ดี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นิธิดา พลโคตร. 2551. คุณภาพของเกสรบัวหลวง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

นิธิดา พลโคตร. (2551) คุณภาพของเกสรบัวหลวง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

นิธิดา พลโคตร. คุณภาพของเกสรบัวหลวง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.

นิธิดา พลโคตร. (2551) คุณภาพของเกสรบัวหลวง และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0