การเลี้ยงหอยหวาน [Babylonia areolata Link, 1807] ในกระบะ 2 ชั้น ในบ่อดิน
การเลี้ยงหอยหวาน [Babylonia areolata Link, 1807] ในกระบะ 2 ชั้น ในบ่อดิน
ชื่อเรื่อง :
การเลี้ยงหอยหวาน [Babylonia areolata Link, 1807] ในกระบะ 2 ชั้น ในบ่อดิน
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ลือชัย ดรุณชู
ผู้แต่งร่วม :
วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ลือชัย ดรุณชู. 2552. การเลี้ยงหอยหวาน [Babylonia areolata Link, 1807] ในกระบะ 2 ชั้น ในบ่อดิน. กรุงเทพฯ:กรมประมง;

ลือชัย ดรุณชู. (2552) การเลี้ยงหอยหวาน [Babylonia areolata Link, 1807] ในกระบะ 2 ชั้น ในบ่อดิน. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

ลือชัย ดรุณชู. การเลี้ยงหอยหวาน [Babylonia areolata Link, 1807] ในกระบะ 2 ชั้น ในบ่อดิน. กรุงเทพฯ:กรมประมง, 2552. Print.

ลือชัย ดรุณชู. (2552) การเลี้ยงหอยหวาน [Babylonia areolata Link, 1807] ในกระบะ 2 ชั้น ในบ่อดิน. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 9
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0