การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์หมู่จำนวน 4 รอบ เพื่อเพิ่มจำนวนฝักในข้าวโพดเทียน
การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์หมู่จำนวน 4 รอบ เพื่อเพิ่มจำนวนฝักในข้าวโพดเทียน
ชื่อเรื่อง :
การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์หมู่จำนวน 4 รอบ เพื่อเพิ่มจำนวนฝักในข้าวโพดเทียน
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เพ็ญษา เกษรแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
กมล เลิศรัตน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เพ็ญษา เกษรแก้ว. 2551. การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์หมู่จำนวน 4 รอบ เพื่อเพิ่มจำนวนฝักในข้าวโพดเทียน. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

เพ็ญษา เกษรแก้ว. (2551) การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์หมู่จำนวน 4 รอบ เพื่อเพิ่มจำนวนฝักในข้าวโพดเทียน . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เพ็ญษา เกษรแก้ว. การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์หมู่จำนวน 4 รอบ เพื่อเพิ่มจำนวนฝักในข้าวโพดเทียน. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.

เพ็ญษา เกษรแก้ว. (2551) การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์หมู่จำนวน 4 รอบ เพื่อเพิ่มจำนวนฝักในข้าวโพดเทียน . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 6
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0