การผลิตน้ำผลไม้ผสมเข้มข้น โดยใช้เทคนิคการทำเข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง
การผลิตน้ำผลไม้ผสมเข้มข้น โดยใช้เทคนิคการทำเข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง
ชื่อเรื่อง :
การผลิตน้ำผลไม้ผสมเข้มข้น โดยใช้เทคนิคการทำเข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สีทอน ลีเลี่ยนู
ผู้แต่งร่วม :
สมชาย จอมดวง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สีทอน ลีเลี่ยนู. 2552. การผลิตน้ำผลไม้ผสมเข้มข้น โดยใช้เทคนิคการทำเข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

สีทอน ลีเลี่ยนู. (2552) การผลิตน้ำผลไม้ผสมเข้มข้น โดยใช้เทคนิคการทำเข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

สีทอน ลีเลี่ยนู. การผลิตน้ำผลไม้ผสมเข้มข้น โดยใช้เทคนิคการทำเข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

สีทอน ลีเลี่ยนู. (2552) การผลิตน้ำผลไม้ผสมเข้มข้น โดยใช้เทคนิคการทำเข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 71
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 13
วิชาการ :
 63
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0