การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และศึกษาวัสดุ สำหรับเป็นคู่สารทำงานในระบบเครื่องทำความเย็นด้วยเมทัลไฮดรายด์
การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และศึกษาวัสดุ สำหรับเป็นคู่สารทำงานในระบบเครื่องทำความเย็นด้วยเมทัลไฮดรายด์
ชื่อเรื่อง :
การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และศึกษาวัสดุ สำหรับเป็นคู่สารทำงานในระบบเครื่องทำความเย็นด้วยเมทัลไฮดรายด์
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์. 2551. การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และศึกษาวัสดุ สำหรับเป็นคู่สารทำงานในระบบเครื่องทำความเย็นด้วยเมทัลไฮดรายด์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์. (2551) การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และศึกษาวัสดุ สำหรับเป็นคู่สารทำงานในระบบเครื่องทำความเย็นด้วยเมทัลไฮดรายด์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์. การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และศึกษาวัสดุ สำหรับเป็นคู่สารทำงานในระบบเครื่องทำความเย็นด้วยเมทัลไฮดรายด์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.

ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์. (2551) การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และศึกษาวัสดุ สำหรับเป็นคู่สารทำงานในระบบเครื่องทำความเย็นด้วยเมทัลไฮดรายด์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0