การศึกษาความเป็นไปได้ ของการเปิดร้านไอศกรีมแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า
การศึกษาความเป็นไปได้ ของการเปิดร้านไอศกรีมแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความเป็นไปได้ ของการเปิดร้านไอศกรีมแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณัฐธีร์ พงศ์ศิริรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
ประเสริฐ ไชยทิพย์, กาญจนา โชคถาวร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ณัฐธีร์ พงศ์ศิริรัตน์. 2552. การศึกษาความเป็นไปได้ ของการเปิดร้านไอศกรีมแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ณัฐธีร์ พงศ์ศิริรัตน์. (2552) การศึกษาความเป็นไปได้ ของการเปิดร้านไอศกรีมแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

ณัฐธีร์ พงศ์ศิริรัตน์. การศึกษาความเป็นไปได้ ของการเปิดร้านไอศกรีมแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

ณัฐธีร์ พงศ์ศิริรัตน์. (2552) การศึกษาความเป็นไปได้ ของการเปิดร้านไอศกรีมแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 11
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0