อำนาจดำเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานศุลกากร
อำนาจดำเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานศุลกากร
ชื่อเรื่อง :
อำนาจดำเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานศุลกากร
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชลิตา วิลาสรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
อุดม รัฐอมฤต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชลิตา วิลาสรัตน์. 2552. อำนาจดำเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานศุลกากร. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ชลิตา วิลาสรัตน์. (2552) อำนาจดำเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานศุลกากร . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ชลิตา วิลาสรัตน์. อำนาจดำเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานศุลกากร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552.

ชลิตา วิลาสรัตน์. (2552) อำนาจดำเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานศุลกากร . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 74
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 73
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0