การค้นหาสารที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบในสมุนไพรจากภาคตะวันออก
การค้นหาสารที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบในสมุนไพรจากภาคตะวันออก
ชื่อเรื่อง :
การค้นหาสารที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบในสมุนไพรจากภาคตะวันออก
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เอกรัฐ ศรีสุข
ผู้แต่งร่วม :
กล่าวขวัญ ศรีสุข

เอกรัฐ ศรีสุข,กล่าวขวัญ ศรีสุข. 2551. การค้นหาสารที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบในสมุนไพรจากภาคตะวันออก. ชลบุรี:ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา;

เอกรัฐ ศรีสุข,กล่าวขวัญ ศรีสุข. (2551) การค้นหาสารที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบในสมุนไพรจากภาคตะวันออก. ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

เอกรัฐ ศรีสุข,กล่าวขวัญ ศรีสุข. การค้นหาสารที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบในสมุนไพรจากภาคตะวันออก. ชลบุรี:ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551. Print.

เอกรัฐ ศรีสุข,กล่าวขวัญ ศรีสุข. (2551) การค้นหาสารที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบในสมุนไพรจากภาคตะวันออก. ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0