รูปแบบการพัฒนาพยาบาลและผดุงครรภ์สำหรับพยาบาลหน่วยฝากครรภ์ห้องคลอด ในภาคใต้
รูปแบบการพัฒนาพยาบาลและผดุงครรภ์สำหรับพยาบาลหน่วยฝากครรภ์ห้องคลอด ในภาคใต้
ชื่อเรื่อง :
รูปแบบการพัฒนาพยาบาลและผดุงครรภ์สำหรับพยาบาลหน่วยฝากครรภ์ห้องคลอด ในภาคใต้
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์,ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์..[และคนอื่นๆ]. 2552. รูปแบบการพัฒนาพยาบาลและผดุงครรภ์สำหรับพยาบาลหน่วยฝากครรภ์ห้องคลอด ในภาคใต้. สงขลา:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์,ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์..[และคนอื่นๆ]. (2552) รูปแบบการพัฒนาพยาบาลและผดุงครรภ์สำหรับพยาบาลหน่วยฝากครรภ์ห้องคลอด ในภาคใต้. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์,ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์..[และคนอื่นๆ]. รูปแบบการพัฒนาพยาบาลและผดุงครรภ์สำหรับพยาบาลหน่วยฝากครรภ์ห้องคลอด ในภาคใต้. สงขลา:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552. Print.

ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์,ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์..[และคนอื่นๆ]. (2552) รูปแบบการพัฒนาพยาบาลและผดุงครรภ์สำหรับพยาบาลหน่วยฝากครรภ์ห้องคลอด ในภาคใต้. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0