การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านพลังงาน
การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านพลังงาน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านพลังงาน
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เดชรัต สุขกำเนิด
ผู้แต่งร่วม :
-

เดชรัต สุขกำเนิด,เดชรัต สุขกำเนิด..[และคนอื่นๆ]. 2551. การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านพลังงาน. กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

เดชรัต สุขกำเนิด,เดชรัต สุขกำเนิด..[และคนอื่นๆ]. (2551) การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านพลังงาน. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เดชรัต สุขกำเนิด,เดชรัต สุขกำเนิด..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านพลังงาน. กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.

เดชรัต สุขกำเนิด,เดชรัต สุขกำเนิด..[และคนอื่นๆ]. (2551) การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านพลังงาน. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0